Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Οι τελικοί πίνακες των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα σε τρία υπουργεία

Οι τελικοί πίνακες των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα σε τρία υπουργεία

Αφορά τους υπαλλήλους της Κεντρική Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ και της ΓΓ Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΑΕΔ και του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες με τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα μετά την αξιολόγησή τους, σύμφωνα ... με την υπ' αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.

Όπως ανακοινώθηκε, το ΑΣΕΠ παρέλαβε από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ο ΟΑΕΔ ανήκει στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Νωρίτερα, το ΑΣΕΠ είχε παραλάβει και τους πίνακες για υπαλλήλους του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.


Οι πίνακες των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ

 Πίνακας 1
 Πίνακας 2
 Πίνακας 3
 Πίνακας 4
 Πίνακας 5


Οι πίνακες των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα της Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ

Πϊνακας 1
Πϊνακας 2
Πίνακας 3

Οι πίνακες των υπαλλήλων προς  διαθεσιμότητα του ΟΑΕΔ

Πϊνακας 1
Πϊνακας 2

Ο πίνακας των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...