Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Μήνυση κατά του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ κατέθεσε ο Σύλλογος ΥπαλλήλωνΜήνυση  κατά τουΚαθηγητή κ. Δημήτρη Μπερτσιμά, Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των μελών του Συμβουλίου Ιδρύματοςκατέθεσε σήμερα οΣύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του  Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μήνυση, το Συμβούλιο Διοίκησης, παρότι στα καθήκοντά του είναι η προστασία και διασφάλιση του κύρους του Πανεπιστημίου, με την υπ’αρ. 222/5.11.2013  επιστολή του, συκοφαντεί το Πανεπιστήμιο και το διοικητικό προσωπικό του, όπως ακριβώς καταγράφεται στην ως άνω επιστολή :
«… • Δεν απαίτησε και δεν εξασφάλισε την παρουσία προσωπικού ασφαλείας εκ των διοικητικών υπαλλήλων στις υπηρεσίες του Ιδρύματος καίτοι αυτό ήταν απόφαση της Συγκλήτου…».
Σύμφωνα πάντα με τη μήνυση του Συλλόγου:
"Η ανωτέρω αναφορά, και με δεδομένο ότι αποτελεί μέρος κειμένου το οποίο  διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και λαμβάνει γνώση αυτού μεγάλος αριθμός πολιτών, αποτελεί συκοφαντική δυσφήμιση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και για το διοικητικό του προσωπικό, διότι το διοικητικό προσωπικό, όπως αυτό προβλέπεται από τον Νόμο, στις Γενικές Συνελεύσεις της 4ης/10/2013 και 11ης/10/2013, των οποίων τα πρακτικά επισυνάπτονται, :Α) όρισε προσωπικό ασφαλείας για την εξασφάλιση της πληρωμής του προσωπικού που απασχολείται στο Πανεπιστήμιο και δεν απεργεί, Β) οργάνωσε ομάδες περιφρούρησης της πανεπιστημιακής περιουσίας και Γ) όρισε προσωπικό του Συλλόγου μας να εργάζεται για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υγείας στις περιπτώσεις που κινδυνεύει ζωή πολιτών.
 Με τη μήνυση ο Σύλλογος ζητά να τιμωρηθούν και να ανακαλέσουν εγγράφως την ανωτέρω αναφορά τους  και δηλώνει ότι  επιφυλάσσεται  "της άσκησης όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας στα αστικά Δικαστήρια για την επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης για την ηθική βλάβη".     
Ως μάρτυρες,ο Σύλλογος  προτείνει :τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Θεοδόσιο Πελεγρίνη, τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Παναγιώτη Φωτόπουλο και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...