Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Φορολογική δήλωση 2015 :Ε1 Εντυπα- Προθεσμία υποβολής στο taxisnet 2015-100 δόσεiς -Βεβαιώσεις.Τα πάντα που πρέπει να γνωρίζετε


Από την Παρασκεύη 15 Μαίου 2015 το άνοιγμα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και ως 30 Ιουνίου 2015 είναι η τελευταία προθεσμία για την υποβολή τους, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014, ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)4172/2013 και εκ των πραγμάτων υπάρχουν αλλαγές και στο βασικό έντυπο Ε1 τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε.

Οδηγός συμπλήρωσης φορολογικής (
βιβλιαράκι οδηγιών Ε1 2015)
δήλωσης 2015 σε PDF
 ΚΑΤΑΒΑΣΤΕ  ΕΔΩ
 
Κατεβάστε τα  έντυπα ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:
Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή

Οι βεβαιώσεις αποδοχών και οι βεβαιώσεις εισφορών για το οικονομικό έτος 2014 θα υπάρχουν μέσα στη μερίδα σας στο taxisnet.

Δείτε εδώ...>> Βεβαιώσεις αποδοχών & συντάξεων 2014, ποιές εκτυπώνονται ηλεκτρονικά


Ας δούμε τους νέους Κωδικούς :
 • 743–744, θα πρέπει να αναγραφούν «δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά».
 • 735–736, καταχωρίζονται δαπάνες «για την αγορά ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης».
 • 759–760, «για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
 • 725–726 δηλώνονται δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ (εκτός από το Δημόσιο).
 • 740–749 θα πρέπει να αναγραφούν οι μήνες κυριότητας της πισίνας.
Επίσης σημαντικός είναι ο Πίνακας Ε “Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης Κεφαλαίου” , που αφορά κυρίως στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων , γης και επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών.
Οι άλλοι πίνακες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τη περσινή δήλωση.
Τέλος προχθές εκδόθηκε και η εγκύκλιος 1097 ‚που αφορά στο έντυπο Ε3 που μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε ΕΔΩ 
http://foroline.gr/
*************************************************************
Mε Απόφαση Της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, Παρατείνεται Ως 30 Ιουνίου 2015 Η Προθεσμία Για Την Υποβολή Δηλώσεων Από Τις Επιχειρήσεις ( ΟΕ, ΕΕ Κτλ) Που Έκαναν Έναρξη Εργασιών Εντός Του 2014 Και Έπρεπε Να Υποβάλλουν Δήλωση Ως Το Τέλος Απριλίου.


κ. Βαλαβάνη

www.dikaiologitika.
Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση

Oι άνω των 18 ετών δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση
Δηλαδή αν οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Ακόμη, δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.

Οι φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν φέτος έως τις 30 Ιουνίου, ενώ οι φόροι που θα προκύψουν από την εκκαθάριση θα πρέπει να πληρωθούν σε τρεις διμηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοέμβριου ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.


1. Ποιοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση και ποιοι εξαιρούνται:
 Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ) εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων.

Έναρξη επιτηδεύματος: Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.


Κάτοικοι εξωτερικού:
 Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Παγίδες με έξτρα φόρους κρύβουν οι φετινές δηλώσεις

Φοιτητές: Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.


2. Χρόνος υποβολής δήλωσης: Η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2015. Όσον αφορά στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογουμένου ή μεταφοράς της κατοικίας του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος απεβίωσε στις 25/6/2014 η οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που απέκτησε από 01/01/2014 έως 25/06/2014, θα μπορεί να υποβληθεί από τους κληρονόμους του μέχρι και τις 31/12/2015.


3. Δηλώσεις συζύγων: Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.


Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:


Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.


Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.


Επίσης, χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος.


Ανήλικα τέκνα: Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ' αρχήν, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο, για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


Εισόδημα στο εξωτερικό: Υιοθετείται η διαδικασία της πίστωσης φόρου. Ο φόρος για το εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος κάτοικος Ελλάδας στο εξωτερικό μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια ΗΠΑ), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή. Η μείωση του φόρου εισοδήματος, κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Επομένως, εάν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από το φόρο που αναλογεί για το εν λόγω εισόδημα στην Ελλάδα, δεν διενεργείται επιστροφή του επιπλέον φόρου αλλοδαπής στο φορολογούμενο. Δεν πραγματοποιείται πίστωση φόρου όταν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), εφόσον από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο στην αλλοδαπή και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, θα πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦΕ.


Καταβολή φόρου: Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.


Παραδείγματα προκαταβολής φόρου


1. Φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 6.000 ευρώ, από ενοίκια 8.000 ευρώ, αλλά τελικώς φορολογείται με τεκμαρτό εισόδημα 16.000 ευρώ (διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος 2.000 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή, το εισόδημα από μισθωτή εργασία θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών που προβλέπει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, το εισόδημα από ενοίκια με συντελεστή 11% από το πρώτο ευρώ και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου 2.000 ευρώ με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται προκαταβολή 55%, για το ποσό των 2.000 ευρώ.


2. Φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 9.000 ευρώ, από ενοίκια 1.000 ευρώ, από επιχειρηματική δραστηριότητα 2.000 ευρώ και τελικώς φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα 18.000 ευρώ (διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος 6.000 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα από μισθωτή εργασία φορολογείται με την κλίμακα μισθωτών, το εισόδημα από ενοίκια με συντελεστή 11%, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% και η διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος 6.000 ευρώ με την κλίμακα των μισθωτών, καθόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων προκύπτει από μισθωτή εργασία ή / και συντάξεις. Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται προκαταβολή μόνο για το ποσό του φόρου που προκύπτει από το πραγματικό εισόδημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή τις 2.000 ευρώ.


3. Φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 7.000 ευρώ και φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα 11.000 ευρώ (διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος 4.000 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή το σύνολο του εισοδήματος (πραγματικό και προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου), φορολογείται με τις διατάξεις με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και βεβαιώνεται προκαταβολή με βάση όλο το ποσό του προκύπτοντος φόρου επί του εισοδήματος των 11.000 ευρώ.

***********************************

Από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής είναι στη διάθεση του κοινού η εφαρμογή για τη ρύθμιση των οφειλών σε 100 δόσεις.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τέθηκε στη διάθεση του κοινού η εφαρμογή για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 100 δόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με τους ηλεκτρονικούς τους κωδικούς να δουν όλες τις δυνατές επιλογές, να επιλέξουν ποια ποσά θα ρυθμίσουν (υποχρεωτικά ρυθμίζονται οι οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τέλος Φεβρουαρίου ενώ προαιρετικά μπορούν να συμπεριληφθούν ακόμη και χρέη προηγούμενων ρυθμίσεων).
*********************************
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων
αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα  για το φορολογικό έτος 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδουεξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται έως και τις 27 Απριλίου 2015 η προθεσμία για την χωρίς πρόστιμο ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών αρχείων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Οι υπόχρεοι θα  έχουν τη δυνατότητα υποβολής  τροποποιητικών αρχείων μέχρι  και την 31.12.2015.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς–επιχειρήσεις, παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αρχείο των βεβαιώσεων όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου η ροή της υποβολής των δηλώσεων από τους φορολογούμενους να ολοκληρωθεί ομαλά.


*********************************
Τι ισχύει  με τις Αποδείξεις του 2014
Σύμφωνα με ρύθμιση που ψηφίστηκε , για τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν το 2015, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 10% του εισοδήματος, αντί 25% που ισχύει σήμερα. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.
 Για παράδειγμα, για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται το 2014 αποδείξεις ύπό συνεργεία αυτοκινήτων, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, δικηγόρους, γιατρούς, αΟπως τονίζεται στον νόμο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων, ο τρόπος επιμερισμού των αποδείξεων μεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογούμενων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου των αποδείξεων.
Όλοι οι φορολογούμενοι και όχι μόνο όσοι φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών, δικαιούνται φέτος κατά την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων μειώσεις φόρου λόγω αναπηρίας καθώς και τις εκπτώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες, δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης και δωρεές.
Την αδικία έρχεται να ανατρέψει με διευκρινιστική της εγκύκλιο η γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου.
Σύμφωνα με αυτή:
1. Τη μείωση φόρου κατά διακόσια ευρώ δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο νόμο.
Ειδικά για τα πρόσωπα με αναπηρία τουλάχιστον 67% διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι ήδη πριν την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠΑ εκδοθείσες γνωματεύσεις από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών καθώς και αυτές από τις υγειονομικές επιτροπές του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΥΕ της Ελληνικής Αστυνομίας), έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο νόμο.
2. Τη μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους έχουν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.
Ποιες ιατρικές δαπάνες εκπίπτουν
- Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες.
- Αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κατ’ οίκον.
- Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή ιατρική κάλυψη.
- Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.
- Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς, τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
- Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κλπ.
- Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.
Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνουν το φόρο του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν, έστω και αν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της δαπάνης, για την απόδειξη του υπολοίπου ποσού της δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή ασφαλιστικού ταμείου ή ασφαλιστικής επιχείρησης.
3. Τη μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Οι φορείς προς τους οποίους τα καταβαλλόμενα ποσά δωρεών αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο αναφέρονται αναλυτικά στην Πολ. 1010/2-1-2014. Για τη μείωση του φόρου φυσικού προσώπου λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 http://www.newmoney.gr/

Παραδείγματα αποδείξεων 

• Φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει το 2014 αποδείξεις ύψους 2.000 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος καταφέρει να μαζέψει αποδείξεις 1.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 λιγότερες, τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 1.000 x 22% = 220 ευρώ επιπλέον. 
• Άλλος φορολογούμενος με εισόδημα 40.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει το 2014 αποδείξεις ύψους 4.000 ευρώ, τις οποίες θα υποβάλει στην εφορία με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2015. Με το υφιστάμενο καθεστώς ο εν λόγω φορολογούμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει (και να υποβάλει στην εφορία την άνοιξη του 2014) αποδείξεις ύψους 10.000 ευρώ. 
• Άλλος φορολογούμενος με εισοδήματα 50.000 ευρώ θα πρέπει το 2014 να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 5.000 ευρώ. Αν προσκομίσει στην εφορία αποδείξεις 3.000 ευρώ θα πληρώσει επιπλέον φόρο για τις αποδείξεις που δεν συγκέντρωσε. Ο επιπλέον φόρος θα ανέλθει στα 440 ευρώ.
www.dikaiologitika.grΒεβαίωση αποδοχών ΙΚΑ -εισφορών ΟΓΑ  αυτόματα στο taxisnet : μισθωτών και συνταξιούχων Ηλεκτρονικά η βεβαίωση του ΟΓΑ για φορολογική χρήση του 2015 στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ μπορείτε να εκτυπώσετε τη βεβαίωση καταβολής των εισφορών για Φορολογική Χρήση ΕΔΩ
  Βεβαιώσεις αποδοχών ΚΑΙ συντάξεων  ποιες εκτυπώνονται ηλεκτρονικά

   Πρόγραμμα υπολογισμού φόρου 2014 PC Magazine(δωρεάν)  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΑΕΕ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

  πατήστε εδώ για την εκτύπωση (αν έχετε πιστοποιηθεί στον ΟΑΕΕ)

  *******************************************


     *****************************************
      
     Με κωδικό TAXIS οι βεβαιώσεις στους συνταξιούχους

     Μόνο από το TAXIS – και με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που ισχύουν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – θα μπορούν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να λαμβάνουν βεβαιώσεις “αποδοχών” (για την εφορία) και ενημερωτικά σημειώματα για το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης, τις κρατήσεις και τις εισφορές.
     Την υποχρεωτική, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ηλεκτρονική έκδοση των βεβαιώσεων και της τρίμηνης ενημέρωσης των συνταξιούχων του Δημοσίου μόνο αν διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο TAXIS, προβλέπει απόφαση που ελήφθη και άρχισε να κοινοποιεί, με επιστολές, η γενική διεύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.     Το άρθρο είναι πληροφοριακό και προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατον ενημερωμένο
     Να υπενθυμίσουμε ότι ο καλύτερος φορολογικός σύμβουλος είναι ο λογιστής σας
     **********************************

     Δεν υπάρχουν σχόλια:

     Δημοσίευση σχολίου

     Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...