Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Γιατί καταργήθηκε η δωρεάν διάθεση πλαστικής σακούλας;


Ας ξεκινήσουμε με ένα σύντομο κουίζ:


α. Γιατί έγινε ο Τρωϊκός πόλεμος;


β. Γιατί έγιναν οι σταυροφορίες;

Αν στην πρώτη ερώτηση απαντήσετε ότι έγινε για την ωραία Ελένη και στη δεύτερη, ότι έγινε για την ανάκτηση των Αγίων Τόπων, είστε «αθεράπευτα» καλόπιστοι και  μην κάνετε τον κόπο να

διαβάσετε την παρούσα ανάρτηση. Απευθύνεται σε αυτούς που δυσπιστούν στις «μεγάλες ιδέες» και συνήθως αναζητούν  τα συμφέροντα που κρύβονται  και εξυπηρετούνται από αυτές.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...