Την 1η Φεβρουαρίου ξεκινά επισήμως η απογραφή όσων λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αλλά ο κρατικός μηχανισμός είναι ανέτοιμος να ανταποκριθεί στους χιλιάδες ενδιαφερόμενους.