Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Το νέο τριμελές Συμβούλιο για τη διαθεσιμότητα στα ΑΕΙ εάν παραιτηθούν οι Διευθυντές του ΕΚΠΑ και ΕΜΠΣτην περίπτωση που παραιτηθούν από το τριμελές Συμβούλιο τα μέλη του- που αποτελούνται από Διευθυντές του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ- που ορίσθηκαν να επιλέξουν τους  υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα κι εκείνους που θα μετακινηθούν ενδοιδρυματικά στα 25 Πανεπιστήμια και  ΤΕΙ, ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, υπέγραψε νέα απόφαση η οποία ορίζει:
Α. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας ων δημοσίων Υπηρεσιών, δύναται ο εισηγητής και το μέλος του ως άνω Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου να αντικαθίστανται, κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, από τη Φωτεινή Κανάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως Εισηγήτρια, με αναπληρώτρια αυτής την Ευδοκία Καρδαμίτση,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και την Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Μέλος, με αναπληρώτρια αυτής τη Γεωργία Κουρούπη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., την Σπυριδούλα Γιαννοθανάση, διοικητική υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Γραμματέα, με αναπληρώτρια αυτής, την Καλλιόπη Κολομτσά, διοικητική υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Β. Έργο του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των υπηρεσιών/φορέων αρμοδιότητάς του και η κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΑΣΕΠ, τόσο για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/μεταφορά τους σε φορείς του
Δημοσίου.
Γ. Η θητεία των μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017. Η θητεία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Τα  Μέλη του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 90 και της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν.4172/2013, που θα αντικατασταθούν με τους παραπάνω σε περίπτωση που δηλώσουν οποιοδήποτε κώλυμα, έχουν ως εξής:
 1. Νίκη Γιαννακάκη, Σύμβουλο ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Λουκά
Λυμπερόπουλο, επίσης Σύμβουλο ΑΣΕΠ.
2. Παναγιώτης Φωτόπουλος, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Εισηγητή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Ασημακοπούλου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Άννα Κυπριάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την Ιουλία Βρυώνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιουσίας και Κληροδοτημάτων.
  Γραμματέας του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίστηκε η Δήμητρα Γαλανού, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρος  Παπανικολάου, επίσης υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
  Προκειμένου να τηρηθούν οι εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης του οργάνου, στις συνεδριάσεις  που αφορούν την αποτίμηση των προσόντων των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ, κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας ίδιας με αυτήν των ως άνω τακτικών μελών (εισηγητής και μέλος) του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως αναπληρωματικά μέλη αυτών ορίζονται:
1) η Σταματέλα Συγγιρίδη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
2) ο Γεώργιος Δήμου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα θα γίνει πρόσκληση από το υπουργείο Παιδείας για τις   646 θέσεις κατανεμημένες σε 25 Ιδρύματα (ΤΕΙ και Πανεπιστήμια) οι οποίες θα «καλυφθούν»  από το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα σε ειδικό πρόγραμμα «Δια-Ιδρυματικής κινητικότητας». Το  ΑΣΕΠ θα κάμει τη μοριοδότηση  και θα  αποστέλλει τους πίνακες στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και εκδίδει τους τελικούς Πίνακες κατάταξης  των υπαλλήλων στις   646 θέσεις .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...