Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση τελικών πινάκων κατάταξης υπαλλήλων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(ΕΜΠ)


Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Άρθρο 90 ν. 4172/2013)
Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας τους τελικούς
πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.
Οι τελικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το εν λόγω Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναρτώνται κατά τα προβλεπόμενα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ7 σχόλια:

 1. Ερωτήματα προς την Υπηρεσία Διοικητικού Προσωπικού του ΕΜΠ:
  1) Γιατί δεν έχουν δοθεί οι Εκθέσεις Αξιολόγησης, εδώ και τουλάχιστον 3 έτη σε όλους τους υπαλλήλους; Μήπως, με το πρόσχημα της μη έγκαιρης συγκρότησης ειδικής επιτροπής κ.λπ., διότι κάποιοι εξ αυτών θα είχαν υψηλή βαθμολογία στους πίνακες κατάταξης για την διαθεσιμότητα; Πως εξηγείται το γεγονός να εμφανιστούν εκ των υστέρων Εκθέσεις Αξιολόγησης σε συγκεκριμένους μόνο υπαλλήλους, ως επί το πλείστον προϊστάμενους (τμηματάρχες και διευθυντές), καθώς και διάφορους ημετέρους, -ενώ πριν δεν είχαν μπει καν Εκθέσεις στους πίνακες μοριοδότησης κατά την απογραφή των υπαλλήλων-, και να υπολογιστούν τώρα σε μερικούς στους προσωρινούς και στους τελικούς πίνακες κατάταξης (15/1/2014 & 6/2/2014) υπαλλήλων του ΕΜΠ; Τούτο, προφανώς, στοιχειοθετεί βαριά αμέλεια και ενδεχόμενο δόλο εκ μέρους της υπηρεσίας. Η οποιαδήποτε εκ των υστέρων ενέργειά τους (για να αποφύγουν τις μηνύσεις), δεν θα είναι αξιόπιστη και σαφώς θα είναι εις βάρος των υπαλλήλων, που δεν τους έχουν δοθεί οι Εκθέσεις, αφού γνωρίζουν πλέον ότι οι βαθμοί των Εκθέσεων Αξιολόγησης προσμετρούν στην μοριοδότηση των υπαλλήλων.
  2) Επίσης, γιατί δεν έχουν δοθεί σε συγκεκριμένους υπαλλήλους, ούτε καν τα έντυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης για τα έτη 2011 και 2012 για να τα συμπληρώσουν, όπως σαφώς ορίζει ο νόμος; Τούτο, επίσης στοιχειοθετεί βαριά αμέλεια και ενδεχόμενο δόλο εκ μέρους της υπηρεσίας και η οποιαδήποτε εκ των υστέρων ενέργειά τους δεν πρέπει να γίνει, διότι δεν θα είναι αξιόπιστη και σαφώς θα είναι εις βάρος των ανωτέρω υπαλλήλων, αφού γνωρίζουν πλέον ότι οι βαθμοί των Εκθέσεων Αξιολόγησης προσμετρούν στην μοριοδότησή τους; Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να επιληφθεί άμεσα ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι περίεργες μοριοδοτήσεις στους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΕΜΠ, παρά τις ενστάσεις που έγιναν στο ΑΣΕΠ!
  Από τους νέους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΕΜΠ (15/1/2014), έβγαλαν μεν τις επιπλέον μοριοδοτήσεις για όσους είχαν δηλώσει ψευδώς πρόσληψη με ΑΣΕΠ, αλλά εμφανίστηκαν άλλες περίεργες μοριοδοτήσεις και, παρά τις ενστάσεις που έγιναν στο ΑΣΕΠ, εμφανίστηκαν μάλιστα και στους τελικούς πίνακες για το ΕΜΠ, που δημοσιεύτηκαν στις 6/2/2014! Πως εξηγείται το γεγονός ότι στους πίνακες μοριοδότησης για το ΕΜΠ, εμφανίστηκαν εκ των υστέρων Εκθέσεις Αξιολόγησης, ενώ στους προηγούμενους πίνακες πολλοί υπάλληλοι δεν είχαν βάλει Εκθέσεις; Είναι δυνατόν προϊστάμενοι και διευθυντές να μην βάλουν τις Εκθέσεις Αξιολόγησής τους αρχικά και τώρα να βάζουν Εκθέσεις; Αυτό δεν είναι καθόλου λογικό και θα έπρεπε να είχε προβληματίσει έντονα την Τριμελή Επιτροπή του ΑΣΕΠ. Επίσης, το γεγονός ότι πολλοί υπάλληλοι φαίνεται να έχουν λάβει μόρια για θέσεις ευθύνης, οι οποίοι –αν και υπήρχε Οργανισμός στο ΕΜΠ-, είχαν τοποθετηθεί με απλή ανάθεση, χωρίς η επιλογή να γίνει από υπηρεσιακό συμβούλιο, δεν ανταμείβεται σε καμία περίπτωση με επιπλέον μοριοδότηση. Τι έγιναν οι ενστάσεις που έγιναν στο ΑΣΕΠ; Αγνοήθηκαν και πάλι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠIΝΕΙ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
  Από τους νέους και τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΑΣΕΠ για το ΕΜΠ (15/1/2014 & 6/2/2014), έχουν αφαιρεθεί μεν οι επιπλέον μοριοδοτήσεις αυτών που πλαστογράφησαν ότι προσελήφθησαν, δήθεν, μέσω ΑΣΕΠ, αλλά τώρα έχουν γίνει άλλα πολλά και θαυμαστά, π.χ., με τις Εκθέσεις Αξιολόγησης που εμφανίστηκαν τώρα ξαφνικά, με μοριοδοτήσεις θέσεων ευθύνης, που είναι με ανάθεση και όχι από υπηρεσιακό συμβούλιο, ενώ το ΕΜΠ έχει Οργανισμό κ.λπ. Δηλαδή, είναι ηλίου φαεινότερο ότι αυτό έγινε για να περισωθούν σε αξιοπρεπείς θέσεις στον πίνακα κατάταξης όλοι οι προϊστάμενοι τμημάτων, διευθύνσεων κ.λπ., και διάφοροι ημέτεροι. Αλλού «διϋλίζουν τον κώνωπα και αλλού καταπίνουν την κάμηλον»! Οι αιτήσεις θεραπείας και οι ενστάσεις που έγιναν στο ΑΣΕΠ για τους πίνακες, που πήγαν άραγε; Γιατί αγνοήθηκαν για άλλη μια φορά; Προβλέπεται μακρύς ο δρόμος …..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. «Μαγείρεμα».
  Έχει πέσει πολύ "μαγείρεμα" με τις Εκθέσεις Αξιολόγησης και στους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΕΜΠ! Πως εξηγείται το γεγονός, ότι στους πρώτους πίνακες μοριοδότησης στις 21/11/2013 να μην αναφέρονται Εκθέσεις Αξιολόγησης και τώρα στους τελικούς πίνακες κατάταξης (6/2/2014) να βάζουν Εκθέσεις Αξιολόγησης; Δεν είναι δυνατόν ο κάθε υπάλληλος να μην γνωρίζει τον βαθμό της Έκθεσης Αξιολόγησής του, εφόσον του επιδίδεται αντίγραφο. Απλώς, μετά από την λήξη της απεργίας έσπευσαν να κάνουν σε κάποιους επιλεκτικά (κυρίως προϊσταμένους και ημετέρους) Εκθέσεις Αξιολόγησης, για να περισωθούν, έστω και δια αυτού του τρόπου! Το θέμα, πως το ΥΠΑΙΘ δέχτηκε τέτοιες Εκθέσεις και με, τι αριθμούς πρωτοκόλλου (δεδομένης της από 5/9/2013 3μηνης απεργίας του διοικητικού προσωπικού) και, γιατί δεν έκανε κάτι το ΑΣΕΠ, παρά τις ενστάσεις που έγιναν; Ερωτήματα που χρήζουν άμεσων απαντήσεων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πάλι εμφανίστηκαν περίεργες μοριοδοτήσεις κάποιων τους νέους πίνακες του ΑΣΕΠ για το ΕΜΠ!
  Οι νέοι πίνακες μοριοδότησης υπαλλήλων, που δημοσίευσε το ΑΣΕΠ για το ΕΜΠ στις 15/1/2014, πάλι παρουσιάζουν περίεργες μοριοδοτήσεις κάποιων, είτε, όσον αφορά τις Εκθέσεις Αξιολόγησης, είτε όσον αφορά θέσεις ευθύνης με απλή ανάθεση, είτε τα έτη προϋπηρεσίας ή και ακόμη βαθμούς πτυχίων ή και πτυχίων ξένων γλωσσών. Αυτό προκύπτει ευθέως από την σύγκριση με τους τελικούς πίνακες της 21ης/11/2013, απ’όπου σημειώνονται και πάλι αποκλίσεις. Βεβαίως, έχουν αφαιρεθεί όλες οι επιπλέον μοριοδοτήσεις εκείνων που δήλωσαν ψευδώς ότι προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ κ.λπ., αλλά και πάλι εμφανίστηκαν περίεργες μοριοδοτήσεις αλλού. Απ’ό,τι φαίνεται και πάλι δεν ελήφθησαν υπόψη αιτήσεις-ενστάσεις θεραπείας. Γιατί άραγε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ;
  Στους νέους και στους τελικούς πίνακες κατάταξης για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων του ΕΜΠ (15/1/2014 & 6/2//2014), οι υπηρεσίες απέγραψαν κανονικά τους μη απογραφέντες υπαλλήλους (πίνακας της 21ης/11/2013), παρά το ότι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την νομοθετική ρύθμιση περί αυτού. Οποιαδήποτε εκ των υστέρων ενέργεια αναίρεσης του νόμου είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική. Τότε για όλους τους πολίτες που υποπίπτουν σε παραβάσεις να αναιρείται ο νόμος, ώστε να απαλλάσσονται! Επίσης, όπως είναι γνωστό στο Πανελλήνιο, κατά την απογραφή στους πίνακες μοριοδότησης (πίνακας 21ης/11/2013) εμφανίστηκε μεγάλης έκτασης πλαστογραφία από υπαλλήλους του ΕΜΠ. Αφού, ως γνωστόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα που συμπλήρωσαν επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, δεν θα πρέπει να διωχθούν όσοι πλαστογράφησαν, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία, με αποτέλεσμα να μοριοδοτηθούν περισσότερο και να βγουν σε διαθεσιμότητα άλλοι αντί άλλων; Με την απογραφή τους τώρα από την υπηρεσία απαλλάσσονται με προκλητικό τρόπο για τις πλαστογραφίες που διέπραξαν με δόλο. Τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με δημόσιο υπάλληλο και οποιαδήποτε συγκάλυψη δείχνει επιβράβευση της πλαστογραφίας και της διαπλοκής! Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να διωχθούν; Δεν πρέπει κάποτε να εφαρμοστεί το αυτονόητο σ’αυτή την χώρα, δηλαδή ο νόμος; Το ΥΠΑΙΘ και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τι λένε για όλα αυτά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Όταν η ατιμωρησία επικρατεί και η επιβραβεύεται η πλαστογραφία …..
  Στο ΕΜΠ συμβαίνει το εξής αντισυναδελφικό τον τελευταίο καιρό και ειδικά από τότε που δημοσιεύτηκαν οι νέοι τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας υπαλλήλων: Πολλοί εκ των μη απογραφέντων υπαλλήλων συμπεριφέρονται απαίσια σε συναδέλφους τους που απεγράφησαν κατά την απογραφή του Οκτωβρίου. Δηλαδή, συμπεριφέρονται υποτιμητικά, επιτιμητικά σε συνεχή και εντεινόμενη βάση και εν ολίγοις τους ασκούν το λεγόμενο mobbing (εργασιακή παρενόχληση)! Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πλήρους ατιμωρησίας που βασιλεύει σ'αυτό το φέουδο ανομίας! Αλήθεια, κύριε υπουργέ, τι θα γίνει με τους μη απογραφέντες; Θα εφαρμοστεί ποτέ ο νόμος στην περίπτωσή τους ή όχι, πράγμα που τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν και να συμπεριφέρονται έτσι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...