Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Georgios Kouroupetroglou


Γεώργιος Κουρουπέτρογλου 

Κάτοχος πτυχίου B.Sc. στη φυσική και Ph.D. Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος. Είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (www.di.uoa.gr), Πανεπιστήμιο Αθηνών (www.uoa.gr) και ηγέτης του Λόγου και της προσβασιμότητας Εργαστήριο (http :/ / speech.di.uoa.gr) και η ηλεκτρονική προσβασιμότητα Μονάδα για Φοιτητές με Αναπηρίες (http://access.uoa.gr). Τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνεται στην περιοχή της πρόσβασης του υπολογιστή και των διεπαφών χρηστών Voice, ως μέρος της μεγάλης περιοχής του Ανθρώπου-Μηχανής, με έμφαση σε: Πρόσβαση Computing, προφορικό διάλογο Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, Ευχρηστία, VoiceWeb, εκπρόσωποι φωνής, Voice Επεξεργασία? Ανάλυσης και Σύνθεσης του λόγου και το τραγούδι, μεσολάβηση υπολογιστή διαπροσωπική επικοινωνία, Πληροφοριακά Συστήματα / Υπηρεσίες και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους, Computing Music? Τραγούδι Ανάλυση Voice, Εικονικά Μουσικά istruments και Βυζαντινή Ψαλτική Ανάλυση και σύνθεση, χειρονομία-based User Διασυνδέσεις και Τεχνολογίες Πληροφορικής για Interactive Learning. Καθηγητής Κουρουπέτρογλου έχει συμμετάσχει ενεργά σε μια σειρά που χρηματοδοτούνται Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών ερευνητικών έργων. Έχει διατελέσει κριτής / αξιολογητή και μέλος των ομάδων εργασίας / τεχνικές ομάδες έργων / προγραμμάτων διαφόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 105 επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά / πρακτικά συνεδρίων και πολλές τεχνικές εκθέσεις στους τομείς του ενδιαφέροντός του.

Εκδόσεις

Μεθοδολογίες Usability για την πραγματική ζωή Διεπαφές Voice
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος. © 2009. 17 σελίδες.
Αυτό το άρθρο εξετάζει τις μεθοδολογίες χρηστικότητα με προφορικό διασυνδέσεις web διάλογο μαζί με το κατάλληλο designer-ανάλυση των αναγκών. Το έργο εκτυλίσσεται μια θεωρητική ...
VoiceWeb: Spoken Interfaces Διάλογος και Ευχρηστία
Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Πέπη Σταυροπούλου. © 2011. 20 σελίδες.
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει το state-of-the-art σε θέματα ευχρηστίας και μεθοδολογίες για VoiceWeb διασυνδέσεις. Αναλαμβάνει μια θεωρητική προοπτική για την χρηστικότητα μου ...
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου Agent Voice: Θεωρία και Πρακτική Συγκέντρωσε
Πέπη Σταυροπούλου, Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου. © 2011. 23 σελίδες.
Εκλεπτυσμένο, την εμπορική ανάπτυξη μιλήσει συστήματα διάλογο ικανό να αναλάβει πιο φυσική συνομιλία ανθρώπου-μηχανής έχουν αυξηθεί σε αριθμό κατά την τελευταία ye ...
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και την πρόσβαση υπολογιστών για κινητικές αναπηρίες
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου. © 2014. 351 σελίδες.
Τα άτομα με αναπηρίες που εμποδίζουν εύρος της κίνησης τους έχουν συχνά τεχνολογίες προσπέλαση δυσκολία. Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που βασίζονται βοηθητική τεχνολογία? De ...
Πληροφορική Αναπηρία και προσβασιμότητας στο διαδίκτυο για Motor Περιορισμοί
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου. © 2014. 443 σελίδες.
Καθώς η τεχνολογία γίνεται ένα όλο και πιο ζωτικής σημασίας πτυχή της σύγχρονης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, το πεδίο της πληροφορικής αναπηρίας και της προσβασιμότητας στον παγκόσμιο ιστό έχει σημειώσει σημαντική progr ...
Εσωτερική Πλοήγηση και Location-Based Services για Άτομα με κινητήρα Περιορισμοί
Παρασκευή Ρίγα, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου. © 2014. 32 σελίδες.
Άτομα με περιορισμούς κινητήρα αποτελούν μια ομάδα-πρόκληση κατά την κατασκευή εσωτερική ναυσιπλοΐα και Location-Based Services (LBS). Οι συγγραφείς παρουσιάζουν εδώ το συστημα ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...