Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Προσλήψεις 4.850 υπαλλήλων πληροφορικής στους δήμους και τις περιφέρειες


Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται το τέταρτο και τελευταίο πακέτο της κοινωφελούς εργασίας για το 2013.

Η νέα προκήρυξη θα αφορά περίπου 4.850 θέσεις με 5μηνες συμβάσεις στην ειδικότητα του υπαλλήλου Πληροφορικής από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κείμενο της πρόσκλησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΑΕΔ, το τέταρτο πακέτο αναμένεται να δημοσιευτεί ή στα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2014.
To νέο προσωπικό θα διατεθεί δια του προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης και θα καλύψει ανάγκες ψηφιοποίησης εγγράφων και άλλων δεδομένων σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας. Και αυτή η προκήρυξη αναμένεται να γίνει σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια που έγιναν και οι προηγούμενες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας.
Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ΟΑΕΔ. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
  • μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς  και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
  • μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  • εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 ως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • άνεγοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ εγεγγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων. Η υποβολή μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ αν δεν υπάρχει πρόσβαση του αιτούντος στο διαδίκτυο.
Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να τρέξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το τρίτο πακέτο των 7.400 θέσεων που θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος τρης κοινωφελούς εργασίας. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν 1250 ψυχολόγοι, 1250 κοινωνικοί λειτουργοί, 800 ως βοηθητικό προσωπικό ΑμεΑ, 1050 επιστάτες, 2056 καθαρίστριες, 80 λογοθεραπευτές, 70 εργοθεραπευτές, 90 σχολικοί νοσηλευτές, 50 οδηγοί σχολικών λεωφορείων, 60 φυσιοθερεπευτές, 50 συνοδοί και 596 τραπεζοκόμοι.
Τις επόμενες ημέρες θα σταλεί στα γραφεία του ΑΣΕΠ για έγκριση ενώ σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Βρούτσης το 2014 θα υπάρξει ανάλογο πρόγραμμα για 50.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας.
Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις
  • Δήμοι 8 περιφερειών σύγκλισης: 1.322
  • Επιμελητήρια δήμων 8 περιφερειών σύγκλισης: 135
  • Λοιποί δημοτικοί φορείς 8 περιφερειών σύγκλισης: 724
  • Δήμοι υπόλοιπον 5 περιφερειών: 2.214
  • Περιφέρειες (περίπου): 450Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...