Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Μέτρα προστασίας για τις απολύσεις παίρνει η κυβέρνηση. Για ποιους διαθέσιμους έρχεται σίγουρη απόλυσηΔικλείδες ασφαλείας για όσους πρόκειται να απολυθούν. Τι προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση


Να προβλέψει τυχόν αντιδράσεις για τις επικείμενες απολύσεις υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα από τους δήμους και τα Πανεπιστήμια προσπαθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με διάταξη που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο και ουσιαστικά προαναγγέλλει τις απολύσεις των εν λόγω υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα σε διάταξη του πολυνομοσχεδίου αναφέρετε ότι παρακάμπτονται ουσιαστικά οι διοικήσεις των φορέων που υπάγονται οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα ώστε όταν λήξει η περίοδός της διαθεσιμότητας να διαγραφούν από το μητρώο μισθοδοσίας του δημοσίου και να εκδοθεί η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης.
Αυτό σημαίνει κατά πρώτον ότι θεωρείται δεδομένο ότι θα απολυθούν υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα από δήμους ΑΕΙ και ΤΕΙ ,με την εν λόγω διάταξη.
Συγκεκριμένα στην εν λόγω διάταξη αναφέρετε ότι μέχρι στιγμής αυτό που ισχύει είναι ότι το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης εκδίδει την πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου .Δηλαδή αρμόδιο για την έκδοση της απόλυσης ήταν ο φορέας που εργαζόταν ο υπάλληλος.

Τώρα η προϋπόθεση αυτή για την απόλυση των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα παρακάμπτεται και θα ισχύουν τα κάτωθι:
Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ημερών (5) από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ημερών (5) από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επίσης μέτρο πίεσης για τους φορείς που θα αρνηθούν να υπογράψουν την απόλυση των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα θα είναι ότι θα σταματά η επιχορήγηση και η απόδοση πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό .
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η διάταξη για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Με την παραπάνω διάταξη το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θέλει να αφαιρέσει την ευχέρεια άρνησης από τους δήμους και τα Πανεπιστήμια όταν θα λήξει η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων τους να υπογράψουν την απόλυση τους που όπως αντιλαμβάνεστε θεωρείται πλέον δεδομένη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...