Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Νόμιμη η χρήση κάνναβης – Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση


Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΕΜΗΤΡΑ (ΕΛ.T.Ο.- ΔΕΜΗΤΡΑ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των ποικιλιών κάνναβης  με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας και την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων. 


Για την υποβολή της αίτησης χρήσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προέγκρισης στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης συνοδευόμενη από αποδεικτικό για την ακριβή ποσότητα και  την οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει 

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε καλλιέργεια κάνναβης για  χρήση, ενθαρρύνονται να διαβάσουν επιμελώς τις προβλέψεις της ΚΥΑ ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα ειδικά μέτρα που προβλέπονται για την καλλιέργεια ενός φυτικού είδους με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η κάνναβη.

Τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης θα χορηγούν, εντός δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης, την προέγκριση ή απορρίπτουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Αν διαπιστώσουν έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού ενημερώνουν τον αιτούντα, ο οποίος μέσα σε δέκα ημέρες από την ενημέρωσή του προσκομίζει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, άλλως η αίτησή του απορρίπτεται.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
και του χρόνου να είσαστε καλά ...... ενα ψεματάκι λόγω της ημέρας .........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...