Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ. ΕΚΠΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της 8ηςΝοεμβρίου 2013, συζήτησε διεξοδικά το θέμα της δυνατότητας έναρξης διεξαγωγής μαθημάτων και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  • Το μέτρο της διαθεσιμότητας 498 διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο αποφάσισε με την Κ.Υ.Α. 135211/B2  (ΦΕΚ 2384/24.9.13 τ.β΄) και προσπαθεί να επιβάλει το Υπουργείο Παιδείας, δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα όχι μόνο στη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Π.Α. αλλά και στο συγκεκριμένο θέμα της έναρξης του χειμερινού εξαμήνου και της διεξαγωγής μαθημάτων.  Ο σύνθετος χαρακτήρας  της εκπαιδευτικής διαδικασίας προϋποθέτει τη συμβολή του διοικητικού προσωπικού ώστε να διατηρήσει η διαδικασία αυτή το υψηλό επίπεδό της.
  • Η Σύγκλητος εκφράζει εκ νέου τη σταθερή βούληση και πρόθεσή της να διασωθεί το χειμερινό εξάμηνο και να αρχίσει η εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Η συνεργασία με το διοικητικό προσωπικό, με σεβασμό στις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, κρίνεται απαραίτητη ώστε να διασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή έναρξη του εξαμήνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο θέμα της ασφάλειας διδασκόντων και διδασκομένων στους χώρους του Πανεπιστημίου. Η διάθεση ικανού αριθμού προσωπικού ασφαλείας θεωρείται επιβεβλημένη, μολονότι προσκρούει στις δυσχέρειες που προκύπτουν από την κατάργηση, βάσει της Κ.Υ.Α., της κατηγορίας των φυλάκων.
  • Η ορισθείσα, με προγενέστερη απόφαση της Συγκλήτου, επιτροπή εκ των μελών της καλείται να συνεχίσει τον διάλογο με το διοικητικό προσωπικό προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής έναρξη του εξαμήνου.

Από τη Γραμματεία Συγκλήτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...