Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Επιτροπή στο υπουργείο Παιδείας για το έλεγχο πτυχίων και πιστοποιητικών των υπαλλήλωνΕπιτροπή  συγκρότησε ουπουργός  Κ. Αρβανιτόπουλος στηνΚεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας,έργο της οποίας  θα είναι    ο έλεγχος της νομιμότητας πρόσληψης/μετάταξης και μετατροπής της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου των υπαλλήλων και συγκεκριμένα όλων των πτυχίων, των πιστοποιητικών και στοιχείων, που σχετίζονται με την πρόσληψη , τη μετάταξη ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου, καθώς και του συνόλου των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων, τα οποία αποδεικνύουν την κατοχή των βασικών-κύριων, πρόσθετων ή επικουρικών προσόντων –και από τα οποία τεκμηριώνεται η νομιμότητα της υπαλληλικής σχέσης και κατάστασης, σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 έγγραφο του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.. 
Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η Πιπίνα Τριανταφυλλοπούλου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίστηκαν οι κάτωθι:
1.Γεώργιος Αλεξάκης, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
2.Μαρία Γεωργούση μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
3.Μαγδαληνή Συγγρού, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
4.Μαργαρίτα-Ευαγγελία Τριανταφυλλοπούλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού , με βαθμό Δ΄του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
5.Αικατερίνη Χατζηστεφάνου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄ του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
6. Άννα Αραβανή, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
7.Μαρινέτ Βακονδίου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
8.Αικατερίνη Κόλλια, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
9.Νεκταρία Κριεζή, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Ε΄ του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
10.Ειρήνη Πανοπούλου, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
11.Λουκία Πλαγιαννάκου, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
12.Αικατερίνη Χαμπάκη, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
13.Γεώργιος Μουχρίτσας, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄ του τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
14.Αικατερίνη Ανεζύρη, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
15.Αλεξάνδρα Μπούρα, μόνιμη υπάλληλος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Ε΄, του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
16.Φωτεινή Καρπούζου, εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ 13, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί με απόσπαση στη Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.(Τμήμα Γ΄Δ/νσης Διοικητικού).
17.Μαρία-Ερμιόνη Κολοβού, εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ 05, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί με απόσπαση στη Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.(Τμήμα Α΄ Δ/νσης Διοικητικού).
18. Χρυσάνθη Ράγιου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Ε΄, που υπηρετεί με απόσπαση στη Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.(Τμήμα Α΄ Δ/νσης Διοικητικού). 
Γραμματείς της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι: α) Μαργαρίτα-Ευαγγελία Τριανταφυλλοπούλου β)Άννα Αραβανή και γ) Αικατερίνη Χαμπάκη.
Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
 Τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας έχουν υποχρέωση να τηρούν αυστηρότατα το άρθρο 26 του Υπαλληλικού Κώδικα(ν.3528/2007), σχετικά με την τήρηση εχεμύθειας, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, όσο και μετά το πέρας αυτών.
 Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της._


ΠηγήΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...