Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΚΠΑ: Αρχίζει τη Δευτέρα το χειμερινό εξάμηνο


Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου , όρισε ηΣύγκλητος του ΕΚΠΑ, ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου και  καλεί   τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να συνεργαστούν προς  την κατεύθυνση να τεθεί αμέσως σε πλήρη λειτουργία το Πανεπιστήμιο.
Ειδικότερα:

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνώνστη σημερινή έκτακτη συνεδρία της  10ης Δεκεμβρίου 2013,   συζήτησε το θέμα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου  και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Α.Η Σύγκλητος για άλλη μία φορά επιθυμεί να διατυπώσει με τον πλέον καθαρό τρόπο ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών  πρέπει να τεθεί αμέσως σε πλήρη λειτουργία.  Για άλλη μία φορά καλεί όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση και ορίζει ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου  την Δευτέρα 16η Δεκεμβρίου 2013.
Β.Καλεί στο ενδιάμεσο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να συμβάλει στην επίτευξη της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω μιας ουσιαστικής συζήτησης με το επίσημο Πανεπιστήμιο, για την άρση συγκεκριμένων τυπικών και πρακτικών προβλημάτων.
Γ.Είναι αυτονόητο ότι όλα τα παραπάνω επιβάλλεται να γίνουν  σε ατμόσφαιρα καλής θελήσεως και πίστεως με τη δημιουργία του κατάλληλου ήπιου κλίματος. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...