Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΟΠΑ: Δίμηνη αναστολή της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων


Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στη σημερινή  συνεδρίασή της (10/12/2013) αφού ενημερώθηκε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του ΟΠΑ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι οι διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Παιδείας, οι οποίες θέτουν σε διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους αναδρομικά, πέραν της άδικης μεταχείρισης που επιφυλάσσουν στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου μας, δημιουργούν, επιπλέον, μείζονα διοικητικά προβλήματα. Ζητά δε άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας:
α) Τη δίμηνη αναστολή εφαρμογής των διαπιστωτικών πράξεων της 21/11/2013
β) Την αναίρεση όποιας αναδρομικής ισχύος
γ) Το όποιο μέτρο διαθεσιμότητας εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί με τρόπο ενιαίο και για τα 8 Πανεπιστήμια χωρίς διακρίσεις και αδικίες.
 Τέλος, η Σύγκλητος του ΟΠΑ επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά την απερίφραστη συμπαράστασή της και την αλληλεγγύη της στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.
 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ομόφωνου ψηφίσματος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 10-12-2013)

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στην συνεδρίασή της, της 10/12/2013, αφού ενημερώθηκε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του ΟΠΑ, θεωρεί για άλλη μια φορά υποχρέωσή της να επισημάνει τα παρακάτω:
1.    Η απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε καθεστώς διαθεσιμότητας 35 διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου δημιουργεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην ομαλή λειτουργία του και υπονομεύει αδικαιολόγητα τις υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες του, αναγνωρισμένες εντός και εκτός Ελλάδος.
2.    Το διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ είναι ολιγάριθμο, όπως επανειλημμένα έχει επιχειρηματολογηθεί προς το αρμόδιο Υπουργείο, και ως εκ τούτου οι ενέργειες της κυβέρνησης στο θέμα είναι αυθαίρετες, άδικες και θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία του Ιδρύματος.
3.    Οι πράξεις του Υπουργού Παιδείας με τις οποίες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι διοικητικοί υπάλληλοι των 8 πανεπιστημίων δεν είναι εφαρμόσιμες κυρίως λόγω ανακριβώς δηλωθέντων στοιχείων από υπαλλήλους άλλων Πανεπιστημίων. Για την ενιαία διευθέτηση αυτών των ζητημάτων προϋπόθεση αποτελεί η λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και των 8 πανεπιστημίων.
4.    Οι παραπάνω πράξεις θέτουν σε διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους αναδρομικά.
Το γεγονός αυτό, πέραν της άδικης μεταχείρισης που επιφυλάσσει στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου μας, οι οποίοι δεν σταμάτησαν όλο αυτό το διάστημα να εργάζονται, δημιουργεί, επιπλέον, μείζονα διοικητικά προβλήματα στο Πανεπιστήμιο. Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν ενεργήσει διοικητικές πράξεις κατά το διάστημα της αναδρομικότητας, η νομιμότητα των οποίων θα αμφισβητείται, αν ισχύσουν ως έχουν οι πράξεις του Υπουργού περί διαθεσιμότητας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να διευθετηθούν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το μέτρο της διαθεσιμότητας, η Σύγκλητος του ΟΠΑ ζητά άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας:
-    Την δίμηνη αναστολή εφαρμογής των Διαπιστωτικών Πράξεων του Υπουργού Παιδείας της 21-11-2013.
-    Την αναίρεση όποιας αναδρομικής ισχύος.
-    Το όποιο μέτρο διαθεσιμότητας εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί με τρόπο ενιαίο και για τα 8 Πανεπιστήμια χωρίς διακρίσεις και αδικίες.
Τέλος, η Σύγκλητος του ΟΠΑ επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την απερίφραστη συμπαράστασή της και την αλληλεγγύη της στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...